PAD 2021 – prijave odprte!

Foto: Sincerely Media na Unsplash
Vabimo vas na Pedagoško-andragoške dneve (PAD) 2021, ki bodo v četrtek, 16. septembra 2021, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Zadnje leto in pol je naša življenja močno zaznamovala pandemija covida-19. Skorajda popolna zaustavitev javnega življenja in za večino spremenjeni pogoji dela so zahtevali številne prilagoditve v zasebnem in poklicnem življenju. Z zapiranjem vzgojno-izobraževalnih institucij ter uvajanjem vzgojno-izobraževalnega procesa na daljavo smo bili tudi pedagogi in andragogi postavljeni pred številne izzive. Poleg vseh zahtev po prilagoditvah vzgojno-izobraževalnega procesa na daljavo smo se spoprijemali tudi s stresorji, povezanimi z negotovostjo, s skrbjo za lastno zdravje in zdravje najbližjih ter s povečanimi obremenitvami v okviru družinskih obveznosti.

V okviru PAD bomo pozornost namenili razmislekom, kako je pandemija vplivala na pedagoge in andragoge ter na njihovo vzgojno-izobraževalno delo. Poskušali bomo odgovoriti, na kakšen način in v kolikšni meri je posameznikovo učenje potekalo ob izkušnji prisilne izolacije. Pri tem bomo poudarili pomen podpore in sodelovanja z vodstvom in ostalimi strokovnimi delavci, ki je bilo, sodeč po raziskavi Kalin idr. (2020), v času krize okrepljeno, saj so se kolektivi na šolah bolj povezali, si nudili več medsebojne pomoči ter okrepili medsebojni prenos znanja.

Posebno pozornost bomo namenili razmislekom, kako je pandemija covida-19 vplivala na naš profesionalni razvoj. Poskušali bomo odgovoriti na vprašanje, ali ima lahko sprememba dela in učenje v času covida-19 tudi pozitivne učinke na naš profesionalni razvoj ter kakšno vlogo imajo pri tem naša prepričanja in pričakovanja.

PAD 2021 bomo zaključili s fotografsko razstavo Mateja Peljhana na temo vzgojno-izobraževalnega dela v času karantene covida-19.

Pomembni datumi

  • Rok za prijavo: sreda, 25. 8. 2021
  • Kotizacija: 25,00 EUR (študenti in mentorji študentom na praksi so oproščeni kotizacije).

Študentski PAD

Letošnja novost je predkonferenčni dogodek – Študentski PAD, ki bo potekal v sredo, 15. 9. 2021. Organizirajo ga študentke in študenti Oddelka za pedagogiko in andragogiko. Predstavili bodo izbrane magistrske, seminarske in raziskovalne naloge. Kotizacije za Študentski PAD NI. Program bo dostopen na spletni strani študentskega PAD-a.