Pedagoško-andragoški dnevi so vsakoletno srečanje diplomantov oddelka za pedagogiko in andragogiko. Z njimi ohranjamo povezanost oddelka s svojimi študenti.

PAD 2021
PAD 2021 so potekali 16. septembra 2021 v znamenju premisleka o inovativnih učnih okoljih in izkušnjah iz karantene. 

Novost je tudi »študentski PAD« (šPAD). Več o PAD-u in ŠPAD-u 2021 preberite med novicami ali tukaj.